Rejestr zmian strony BIP:

111. Data: 2019-01-30 12:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
112. Data: 2019-01-28 08:48
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Nabór na wolne stanowiska pracy > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
113. Data: 2019-01-28 08:48
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Nabór na wolne stanowiska pracy > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
114. Data: 2019-01-28 08:46
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Nabór na wolne stanowiska pracy > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
115. Data: 2019-01-28 08:44
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Nabór na wolne stanowiska pracy > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
116. Data: 2019-01-24 09:27
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
117. Data: 2019-01-24 09:26
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
118. Data: 2019-01-24 09:23
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce ? Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew
Wykonanie: Michał Szymaniuk
119. Data: 2019-01-22 08:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania Ofertowe Urzędu > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozeznanie cenowe: Zakup artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w Gminie Żelechów
Wykonanie: Michał Szymaniuk
120. Data: 2019-01-21 16:23
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Burmistrza > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie 24.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

‹ poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - następna ›