Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-12-13 14:25
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2017-12-13 14:20
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

powrót