Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-12-13 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2017-12-13 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

powrót