Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2018-07-30 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2018-07-26 15:07
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
3. Data: 2018-07-26 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

powrót