Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2011-03-30 13:37
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2011-03-30 13:37
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

powrót