Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2017-05-18 08:40
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczących spraw drogownictwa
Wykonanie: Daniel Wąsik
2. Data: 2017-05-18 08:39
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczących spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
3. Data: 2017-05-18 08:27
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
4. Data: 2017-05-18 08:27
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
5. Data: 2017-05-18 08:26
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
6. Data: 2017-05-18 08:26
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
7. Data: 2017-05-18 08:24
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
8. Data: 2017-05-18 08:24
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory wniosków dotyczące spraw drogowych
Wykonanie: Daniel Wąsik
9. Data: 2017-05-17 14:02
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Wykonanie: Daniel Wąsik
10. Data: 2017-05-17 14:00
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór wniosku na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Wykonanie: Daniel Wąsik

powrót