Rejestr zmian wybranego artykułu:

1. Data: 2011-02-10 09:39
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2011-02-10 09:39
Dział: Załatwianie Spraw > Wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska

powrót