główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku leśnego w 2016r.

 Lp.

  Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1ha fizycznego
1. Powierzchnia lasu   33,28 zł