Informacja o terminie posiedzeń Komisji Rewizyjnej