główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe -2019

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. 603 KB
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.784 KB
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. MB
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku.88 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.MB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorząd terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.10 MB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. MB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. 90 KB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. 580 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. 786 KB
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku.520 KB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019.MB
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 517 KB
Sprawozdania Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 483 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie JST od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. 766 KB
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB