główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe - 2020

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. 116 KB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 rok. 88 KB
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku. 104 KB
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020. 740 KB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020.548 KB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku.778 KB
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku. 935 KB
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020. 1,004 KB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.MB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020.10 MB