główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr XL/299/13 - XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r.

Załączniki:
Załacznik Nr 4 do uchwały XL/307/13MB
Załacznik Nr 3 do uchwały XL/307/13MB
Załacznik Nr 2 do uchwały XL/307/13MB
Załacznik Nr 1 do uchwały XL/307/13MB
Uchwała Nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów45 KB
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2014 rok177 KB
Uchwała Nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawieokreślenia wysokości stwek podatku od środków transportowych na 2014 rok211 KB
Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok25 KB
Uchwała Nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 201465 KB
Uchwała Nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie gminy Żelechów23 KB
Uchwała Nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok21 KB
Uchwała Nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rokMB
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026713 KB