Uchwały XXXIII/219/17 - XXXIII/227/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Załączniki
Uchwała XXXIII/219/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów".   1.414 MB
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/219/2017   3.326 MB
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/219/2017   6.868 MB
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/219/2017   8.150 MB
Uchwała XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   1.317 MB
Załączniki do Uchwały XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   7.667 MB
Uchwała XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów   1.216 MB
Załączniki Nr 1-2 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   698.646 KB
Załączniki Nr 3-5 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.991 MB
Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   317.767 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   727.277 KB
Załączniki Nr 8-9 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   791.425 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.792 MB
Załącznik Nr 11 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.637 MB
Załączniki Nr 12-13 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   673.566 KB
Załącznik Nr 14 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   705.780 KB
Załączniki Nr 15-18 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.349 MB
Załączniki Nr 19-20 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.318 MB
Załączniki Nr 21-22 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.260 MB
Załączniki Nr 23-26 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.443 MB
Załącznik Nr 27 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   882.466 KB
Załącznik Nr 28 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   375.699 KB
Załączniki Nr 29-30 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.412 MB
Załączniki Nr 31-32 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   675.642 KB
Załączniki Nr 33-35 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.348 MB
Załączniki Nr 36 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r   322.532 KB
Załączniki Nr 37-41 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   3.454 MB
Załącznik Nr 42 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   298.248 KB
Załącznik Nr 43 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   545.288 KB
Załącznik Nr 44 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   282.163 KB
Załącznik Nr 45 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   513.744 KB
Załącznik Nr 46 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   183.395 KB
Uchwała XXXIII/222/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028   6.001 MB
Uchwała XXXIII/223/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   4.307 MB
Uchwała XXXIII/224/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorstwa ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów   1.012 MB
Uchwała XXXIII/225/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żelechów.   1.037 MB
Uchwała XXXIII/226/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym   276.296 KB
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów   227.948 KB