Uchwała XXXIV/228/2017 - XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 lipca 2017 r.