główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w miejscowości Łomnica gm. Żelechów ”.