główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

obrazek