główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą (WPiZI) - wykaz kart usług

WPiZI 1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

WPiZI 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów

WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/

WPiZI 5 - Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

WPiZI 6 - Rozgraniczenie nieruchomości

WPiZI 7 - Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

WPiZI 8 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości

WPiZI 9 - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

WPiZI 10 - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

WPiZI 11 - Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

WPiZI 12 - Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy

WPiZI 13 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

WPiZI 14 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

WPiZI 15 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

WPiZI 16 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

WPiZI 17 - Zmiana stanu wody na gruncie (spór)

WPiZI 18 - Dzierżawa gruntów gminnych
 

obrazek
Załączniki:
WPiZI 1 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoMB
WPiZI 2 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko MB
WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ŻelechówWPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ŻelechówMB
WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/141 KB
WPiZI 6 - rozgraniczenie nieruchomościMB
WPiZI 7 - opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomościMB
WPiZI 8 - zatwierdzenie podziału nieruchomościMB
WPiZI 8 - Zatwierdzenie podziału nieruchomości141 KB
WPiZI 9 - Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym704 KB
WPiZI 10 - Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym764 KB
WPiZI 11 - Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców720 KB
WPiZI 12 - Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy1,010 KB
WPiZI 13 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (2)MB
WPiZI 13 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej153 KB
WPiZI 14 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego683 KB
WPiZI 14 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego144 KB
WPiZI 15 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu775 KB
WPiZI 16 - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowejMB
WPiZI 16 - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej143 KB
WPiZI 17 - zmiana stanu wody na gruncie (spór)MB
WPiZI 18 - Dzierżawa gruntów gminnych666 KB
WPiZI 18 - Dzierżawa gruntów gminnych140 KB
SPORZĄDZENIE ZAŚWIADCZENIA - INFORMACJI Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŻELECHÓWMB