Postanowienie Komisarza Wyborczego ? Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji