główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zakup wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem infokiosku

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:58

2. Opinie RIO

Opinie RIO - 2020

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 15:26

3. Dokumenty do pobrania

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 10:51

4. Rok 2020

Zakup artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego przedszkola...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 08:58

5. Rok 2019

Uchwały XVI/120/2019 - XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 20...

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 10:29

6. Organizacja Urzędu

Organizacja Urzędu Miejskiego w Żelechowie

ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE Lp. Stanowisko Pracownik Pokój Telefon 1. Burmistrz Żelechowa mgr Łukasz Bogusz 7 25 754 11 44 506 057 774 2. Sekretarz Gminy mgr Beata Talarek 8 25 754 11 44 691 426 945 3. Skarbnik Gminy mgr Beata Kosyra 16 25 754 11 45 Wydział Finansów 4. Kierownik Wydziału Finansów (Z-ca Skarbnika Gminy) mgr Renata Rosłaniec 17 25 754 11 45 5. Inspektor ds. płac i kadr Marianna Prządka 17 25 754 11 45 6. Inspektor ds. wymiaru podatku mgr Monika Głodek 18 25 754 ...

Utworzony: 2010-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 11:50

7. Rok 2020

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz zawiadomienie o zamiarze podję...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 12:14

8. Rok 2020

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr SPN-S.7533.50.2018.PJ z dnia 9 stycznia 2020...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 12:00

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Rok 2020

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 11:28

10. Rok 2020

Zarządzenie 105.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:15

11. Rok 2020

Zarządzenie 104.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 15:11

12. Rok 2020

Zakup artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie, Publicznego Przedszko...

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:03

13. Rok 2020

Zarządzenie 103.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:56

14. Rok 2020

Zarządzenie 102.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:53

15. Rok 2020

Zarządzenie 101.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:42

16. Rok 2019

Zarządzenie 99.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:41

17. Rok 2019

Zarządzenie 98.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:40

18. Rok 2019

Zarządzenie 97.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:37

19. Rok 2019

Zarządzenie 96.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:36

20. Rok 2019

Zarządzenie 95.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 09:34