główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sesje Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o terminie posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 30 ...

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-27 09:29

2. Rok 2019

Rozeznanie cenowe - Wykonanie wyprofilowania części stropodachu na budynku MGOK w Że...

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 09:21

3. Rok 2019

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony,że w prowadzonym postępowan...

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 09:08

4. Rok 2019

Rozeznanie cenowe: "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 09:32

5. Rok 2019

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie.

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 14:20

6. Rok 2019

Uchwały Nr VIII/55/2019 - VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietni...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:57

7. Rok 2019

Uchwały Nr VII/43/2019 - VII/54/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 201...

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:38

8. Rok 2019

Zarządzenie 49.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:09

9. Rok 2019

Zarządzenie 48.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 10:07

10. Rok 2019

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów.

Utworzony: 2019-03-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 15:56

11. Sprawozdania finansowe jednostkowe

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018 r.

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 17:39

12. Sprawozdania finansowe zbiorcze

Sprawozdania finansowe zbiorcze 2018

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 15:39

13. Kadencja 2018-2023

VII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 21 marca 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?v=aK6_Vn3O21Q

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:04

14. Kadencja 2018-2023

VIII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 25 kwietnia 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?v=CJemVue8pUk

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 10:04

15. Spawozdawczość budżetowa

Sprawozdania budżetowe -2019

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 14:40

16. Rok 2019

Zarządzenie 47.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-05-02 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 15:48

17. Rok 2019

Zarządzenie 46.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 15:44

18. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających os...

Utworzony: 2009-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 13:42

19. Ochrona środowiska

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2018 rok

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 08:47

20. Rok 2019

Przeprowadzenie szkoleń na terenie gminy Żelechów dla uczestników projektu Ja w inte...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-04-25 09:41