główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siat...

Utworzony: 2020-08-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-07 13:53

2. Rok 2020

Zarządzenie 141.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:44

3. Rok 2020

Zarządzenie 140.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:42

4. Rok 2020

Zarządzenie 139.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:41

5. Rok 2020

Zarządzenie 138.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:39

6. Rok 2020

Zarządzenie 137.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:14

7. Rok 2020

Zarządzenie 136.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:14

8. Rok 2020

Zarządzenie 135.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:13

9. Rok 2020

Zarządzenie 134.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:11

10. Rok 2020

Zarządzenie 133.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:09

11. Rok 2020

Zarządzenie 132.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:07

12. Rok 2020

Zarządzenie 131.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:06

13. Rok 2020

Zarządzenie 130.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:05

14. Rok 2020

Zarządzenie 129.2020 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 12:03

15. Rok 2020

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żelechów

Utworzony: 2020-07-23 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 15:49

16. Spawozdawczość budżetowa

Sprawozdania budżetowe - 2020

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 10:50

17. Rok 2020

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości ...

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 10:49

18. Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą (WPiZI) - wykaz kart usług

WPiZI 1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko WPiZI 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/ WPiZI ...

Utworzony: 2013-01-19 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 14:48

19. Rok 2020

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły P...

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 14:54

20. Rok 2020

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:26