Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacje Krajowego Biura Wyborczego

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia licz...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 15:24

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających os...

Utworzony: 2009-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 14:47

3. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Żelechów

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 11:18

4. Rok 2018

Uchwały Nr XLIV/290/2018 - XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja ...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 09:06

5. Rok 2018

Uchwały Nr XLIII/288/2018 - XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 maja...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 09:00

6. Rok 2018

Uchwały Nr XLII/275/2018 - XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 08:56

7. Informacje bieżące

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego ...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 15:29

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 284.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 15:03

9. Rok 2018

Zarządzenie Nr 283.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:59

10. Rok 2018

Zarządzenie Nr 282.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:57

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 281.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:51

12. Rok 2018

Zarządzenie Nr 280.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:49

13. Rok 2018

Zarządzenie Nr 279.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:46

14. Rok 2018

Zarządzenie Nr 278.2018 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:45

15. Rok 2018

Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowyc...

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 08:22

16. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 08:41

17. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - USC

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 08:40

18. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 08:38

19. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 08:35

20. Rok 2018

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarow...

Utworzony: 2018-05-23 | Zmodyfikowany: 2018-05-23 15:02