Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sesje Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o terminie posiedzenia I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Żelecho...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 15:02

2. INFORMACJE

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 16 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie zarządzonych na dzień 13 stycz...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 14:53

3. INFORMACJE

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 16 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych n...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 14:52

4. INFORMACJE

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 listopada 2018 r.

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 12:43

5. INFORMACJE

Zarządzenie Wojewody z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających d...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 12:42

6. Rok 2018

Uchwały Nr XLVIII/311/2018 - XLVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 p...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 15:19

7. Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

1.Kierownik Wydziału - prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej oraz zamówień publicznych Sebastian Kieliszek tel. 25 754 12 44 2. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury Daniel Wąsik tel. 25 754 12 44 3. Inspektor ds. koordynacj...

Utworzony: 2008-07-22 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 10:25

8. Organizacja Urzędu

Organizacja Urzędu Miejskiego w Żelechowie

ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE Lp. Stanowisko Pracownik ...

Utworzony: 2010-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 10:21

9. Informacje Krajowego Biura Wyborczego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r. o wy...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 10:23

10. Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Żelechowie sporządzony dnia 22 października 2...

Utworzony: 2018-10-22 | Zmodyfikowany: 2018-10-22 15:00

11. Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Żelechowa sporządzony dnia ...

Utworzony: 2018-10-22 | Zmodyfikowany: 2018-10-22 14:20

12. Informacje Urzędnika Wyborczego

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o siedzibach lokali obwodowych komisji w...

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Żelechowie została przeniesiona z Klubu Strażaka w Żelechowie do URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE, ul. Rynek 1 (I piętro, sala konferencyjna).

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 10:41

13. Rok 2018

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby ...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 10:00

14. Rok 2018

Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w Stefanowie na odcinku od km 1+767 do km 2+766 o ...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 14:38

15. Informacje Krajowego Biura Wyborczego

Plan dyżurów Komisarzy Wyborczych w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczeg...

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 08:46

16. Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za okres styczeń - wrzesień 2018 (koniec kadencji)

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 14:54

17. Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za okres styczeń - wrzesień 2018 (koniec kadencji)

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 14:48

18. Spawozdawczość budżetowa

Sprawozdania budżetowe - 2018

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:27

19. Obwieszczenia Burmistrza Żelechowa

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zapewnienia...

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-12 10:48

20. Informacje Urzędnika Wyborczego

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Utworzony: 2018-10-11 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 14:01