główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych działających na terenie miasta i gminy Żelechów

Utworzony: 2015-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 12:40

2. Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i ...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 10:23

3. Rok 2019

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpra...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 15:18

4. Rok 2019

Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 15:17

5. Rok 2019

Zarządzenie 84.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 14:15

6. Rok 2019

Zarządzenie 83.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 14:12

7. Rok 2019

Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Zie...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 12:29

8. Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - wykaz kart usług

USC 1 - Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą USC 2 - Odtworzenie aktu stanu cywilnego USC 3 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego USC 4 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego USC 5 - Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa USC 6 - Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą USC 7 - Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa USC 8 - Zmiana imion i nazwisk USC 9 - Sporządzeni...

Utworzony: 2013-01-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 08:42

9. Dane podstawowe

Urząd Miejski w Żelechowie

Urząd Miejski w Żelechowie ul. Rynek 1 08-430 Żelechów Urząd jest czynny: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 Sekretariat Urzędu tel/fax (25) 754 11 44 Burmistrz Żelechowa tel. (25) 754 11 44 Sekretarz Gminy Żelechów tel. (25) 754 11 44 Skarbnik Gminy Żelechów tel. (25) 754 11 45 Urząd Stanu Cywilnego (25) 754 11 44 Ewidencja Ludności tel. (25) 754 11 38 Obsługa Rady Miejskiej tel. (25) 754 11 38 Wydział Finansów tel. (25) 754 11 45 Podatki tel. (25) 754 18 60 Inwestycje tel. (25) 754 12 44 G...

Utworzony: 2003-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 12:30

10. Dokumenty do pobrania

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 12:18

11. Klauzule Informacyjne RODO

Klauzule Informacyjne - szczegółowe

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 12:50

12. Klauzule Informacyjne RODO

Klauzula informacyjna RODO - ogólna

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 12:49

13. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Mikulski e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 11:47

14. Kadencja 2018-2023

Protokoły z posiedzeń sesji kadencja 2018 - 2023

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 09:26

15. Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą (WPiZI) - wykaz kart usług

WPiZI 1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko WPiZI 2 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko WPiZI 3 - Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów WPiZI 4 - Udostępnienie terenu /z wyjątkiem dróg i rowów/ WPiZI ...

Utworzony: 2013-01-19 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 08:09

16. Sesje Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o terminie posiedzenia XIV Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 30...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 15:15

17. Rok 2019

Zarządzenie 82.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 15:32

18. Rok 2019

Zarządzenie 81.2019 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 15:31

19. Rok 2019

Uchwały Nr XIII/103/2019 - XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 wrześ...

Utworzony: 2019-10-22 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 15:49

20. Rok 2019

Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie.

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-10-22 15:15