główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sesje Kadencja 2018-2023

Zawiadomienie o terminie posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu...

Utworzony: 2021-02-26 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 15:54

2. Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 12:17

3. Ochrona środowiska

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiornikó...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 11:36

4. Rok 2021

Uchwały Nr XXVII/188/2021 - XXVII/194/021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 styc...

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 12:33

5. Dokumenty do pobrania

Wzory wniosków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 12:01

6. Rok 2021

Zarządzenie 188.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 11:56

7. Rok 2021

Zarządzenie 189.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 11:53

8. Rok 2021

Zarządzenie 187.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 11:39

9. Rok 2021

Zarządzenie 184.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 11:36

10. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych w 2021 r.

Lp Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne Stawka podatku bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne 1. Od samochodu ciężarowego: o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 402,00 zł 528,00 zł 2. Od samochodu ciężarowego : odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 723,00 zł 929,00 zł 3. Od samochodu ciężarowego : o do...

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 12:36

11. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 r.

Lp Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku od 1 m2 powierzchni gruntu Stawka podatku od 1m2 powierzchni użytkowej budynku 1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł - 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,50 zł 3. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział...

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 12:36

12. Podatek leśny

Stawki podatku leśnego na 2021 rok

Stawki podatku leśnego na 2021 rok Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowana Stawka podatku z 1ha fizycznego 1. Powierzchnia lasu 38,94 zł

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 12:30

13. Podatek rolny

Stawki podatku rolnego w 2021 r.

Stawki podatku rolnego w 2021 r. Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego Stawka podatku z 1 ha fizycznego 1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha 102,50 zł - 2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha - 205,00 zł

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 12:16

14. Rok 2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o przystąpieniu do sporządzania „Studium uw...

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-01 11:42

15. Klauzule Informacyjne RODO

Klauzule Informacyjne - szczegółowe

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 14:28

16. Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów dotyczące wyborów

Utworzony: 2020-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 10:50

17. Dokumenty do pobrania

Wzory wniosków ewidencja ludności i dowody osobiste

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 10:47

18. Rok 2021

Zarządzenie 185.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 10:04

19. Rok 2021

Zarządzenie 186.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-25 14:16

20. Rok 2021

Zarządzenie 183.2021 Burmistrza Żelechowa

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-25 14:14