główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-11-13 12:40
Dział: Inne » Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych działających na terenie miasta i gminy Żelechów
Wykonanie: Michał Szymaniuk
2. Data: 2019-11-13 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Nabór na wolne stanowiska pracy » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
3. Data: 2019-11-08 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
4. Data: 2019-11-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
5. Data: 2019-11-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
6. Data: 2019-11-08 15:17
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
7. Data: 2019-11-08 15:16
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 85.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
8. Data: 2019-11-08 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie 84.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
9. Data: 2019-11-08 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie 84.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
10. Data: 2019-11-08 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie 83.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
11. Data: 2019-11-08 14:12
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie 83.2019 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
12. Data: 2019-11-06 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
13. Data: 2019-11-06 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
14. Data: 2019-11-06 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
15. Data: 2019-11-06 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
16. Data: 2019-11-06 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
17. Data: 2019-11-06 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
18. Data: 2019-11-06 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
19. Data: 2019-11-06 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
20. Data: 2019-11-06 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
21. Data: 2019-11-06 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
22. Data: 2019-11-06 11:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
23. Data: 2019-11-06 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
24. Data: 2019-11-06 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
25. Data: 2019-11-06 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
26. Data: 2019-11-06 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
27. Data: 2019-11-06 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
28. Data: 2019-11-05 08:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) » Urząd Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Stanu Cywilnego (USC) - wykaz kart usług
Wykonanie: Rafał Walenda
29. Data: 2019-11-04 12:50
Dział: Inne » WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Krajowego Biura Wyborczego w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego
Wykonanie: Rafał Walenda
30. Data: 2019-11-04 12:31
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Miejski w Żelechowie
Wykonanie: Rafał Walenda