główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-11-23 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Sesje Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o terminie posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 26 listopada 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
2. Data: 2020-11-23 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Sesje Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o terminie posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 26 listopada 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
3. Data: 2020-11-18 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Michał Szymaniuk
4. Data: 2020-11-18 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Michał Szymaniuk
5. Data: 2020-11-17 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXIV/168/2010 - XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
6. Data: 2020-11-17 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXIV/168/2010 - XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
7. Data: 2020-11-17 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXIV/168/2010 - XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
8. Data: 2020-11-17 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XXIV/168/2010 - XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
9. Data: 2020-11-17 10:06
Dział: Inne » Informacje bieżące
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
10. Data: 2020-11-17 10:06
Dział: Inne » Informacje bieżące
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
11. Data: 2020-11-17 10:05
Dział: Inne » Informacje bieżące
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
12. Data: 2020-11-17 10:04
Dział: Inne » Informacje bieżące
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
13. Data: 2020-11-16 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
14. Data: 2020-11-16 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Nowym Goniwilku
Wykonanie: Michał Szymaniuk
15. Data: 2020-11-12 15:33
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie 157.2020 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
16. Data: 2020-11-12 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie 157.2020 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
17. Data: 2020-11-12 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie 156.2020 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
18. Data: 2020-11-12 15:31
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Zarządzenia Burmistrza » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie 156.2020 Burmistrza Żelechowa
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
19. Data: 2020-11-05 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
20. Data: 2020-11-04 09:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania Ofertowe Urzędu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
21. Data: 2020-10-28 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania Ofertowe Urzędu » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie
Wykonanie: Michał Szymaniuk
22. Data: 2020-10-28 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
23. Data: 2020-10-26 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Sesje Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o terminie posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
24. Data: 2020-10-26 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Sesje i Komisje Rady Miejskiej » Sesje Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o terminie posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie w dniu 29 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
25. Data: 2020-10-23 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Transmisje sesji » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXIII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 1 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
26. Data: 2020-10-23 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Transmisje sesji » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: XXIII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 1 października 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
27. Data: 2020-10-23 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Transmisje sesji » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 23 lipca 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
28. Data: 2020-10-23 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Transmisje sesji » Kadencja 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: XXII sesja Rady Miejskiej w Żelechowie 23 lipca 2020 r.
Wykonanie: Hanna Dobrzyńska
29. Data: 2020-10-21 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.
Wykonanie: Michał Szymaniuk
30. Data: 2020-10-21 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów.
Wykonanie: Michał Szymaniuk