główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 641211
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2715
Organy
   Burmistrz Żelechowa 12859
     Kompetencje 3496
     Dyżury 2552
     Oświadczenie majątkowe 10082
     Kompetencje 736
     Oświadczenie majątkowe 1233
   Sekretarz Gminy 8002
     Oświadczenie majątkowe 4642
   Skarbnik Gminy 6985
     Oświadczenie majątkowe 5217
   Rada Miasta 9196
     Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelechowie 232
     Skład Rady kadencja 2018-2023 503
     Skład Rady kadencja 2014-2018 1519
     Skład Rady kadencja 2010-2014 4105
     Skład Rady kadencja 2006-2010 1504
     Kompetencje 1991
     Oświadczenia majątkowe 14188
   Komisje Rady 4695
     Komisja Rolnictwa 2482
     Komisja Komunalna i Budżetu 2053
     Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty 2450
     Komisja Sportu i Rekreacji 2110
     Komisja Rewizyjna 2096
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 164
   Komórki organizacyjne 9643
     Wydziały Urzędu 5445
    ›    Wydział Finansów 3406
    ›    Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 3363
    ›    Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 3388
   Urząd Stanu Cywilnego 8736
   Organizacja Urzędu 14601
Prawo Lokalne
   Statut 8679
   Regulamin Organizacyjny 5878
   Budżet 7426
     Projekt Budżetu 2577
    ›    Zarządzenie Burmistrza - Projekt uchwały budżetowej 3027
     Sprawozdania opisowe 1157
     Spawozdawczość budżetowa 4389
     Opinie RIO 2684
    ›    Rok 2005 1094
    ›    Rok 2007 1171
     Sprawozdawczość finansowa 238
    ›    Sprawozdania finansowe jednostkowe 317
    ›    Sprawozdania finansowe zbiorcze 282
   Sesje i Komisje Rady Miejskiej 17453
     Sesje Kadencja 2018-2023 643
   Transmisje sesji 570
     Kadencja 2018-2023 748
   Uchwały 15983
     Rok 2002 1529
     Rok 2003 2578
     Rok 2004 1980
     Rok 2005 2139
     Rok 2006 2111
     Rok 2007 3110
     Rok 2008 2326
     Rok 2009 2569
     Rok 2010 7166
     Rok 2011 6170
     Rok 2012 3697
     Rok 2013 3683
     Rok 2014 3625
     Rok 2015 3901
     Rok 2016 3444
     Rok 2017 4224
     Rok 2018 2303
     Rok 2019 1607
     Rok 2020 597
     Rok 2021 22
     Kadencja 2014 - 2018 624
   Protokoły z sesji 11671
     Kadencja 2018-2023 458
     Kadencja 2014-2018 2886
     Kadencja 2010 - 2014 5932
     Kadencja 2006-2010 3902
   Podatki i opłaty lokalne 10360
     Podatek od nieruchomości 6757
     Podatek od środków transportowych 3432
     Podatek rolny 4567
     Podatek leśny 3894
     Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 2277
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono opłatę na raty 2992
   Informacje Urzędu 25900
     Zarządzenia Burmistrza 14163
    ›    Rok 2006 4254
    ›    Rok 2007 19176
    ›    Rok 2005 1628
    ›    Rok 2004 1684
    ›    Rok 2003 1618
    ›    Rok 2008 13228
    ›    Rok 2009 16190
    ›    Rok 2010 22867
    ›    Rok 2011 15519
    ›    Rok 2012 17541
    ›    Rok 2013 10679
    ›    Rok 2014 6839
    ›    Rok 2015 23944
    ›    Rok 2016 8734
    ›    Rok 2017 5520
    ›    Rok 2018 5217
    ›    Rok 2018 - Kadencja 2018-2023 791
    ›    Rok 2019 4329
    ›    Rok 2020 1680
    ›    Rok 2021 162
     Nabór na wolne stanowiska pracy 13761
    ›    Ogłoszenia 54028
     Obwieszczenia i zawiadomienia 16134
    ›    Rok 2004 2107
    ›    Rok 2005 1883
    ›    Rok 2006 6136
    ›    Rok 2007 9849
    ›    Rok 2008 7207
    ›    Rok 2009 6573
    ›    Rok 2010 9457
    ›    Rok 2011 7926
    ›    Rok 2012 1913
    ›    Rok 2013 4588
    ›    Rok 2014 3480
    ›    Rok 2015 9752
    ›    Rok 2016 4335
    ›    Rok 2017 3324
    ›    Rok 2018 2022
    ›    Rok 2019 1799
    ›    Rok 2020 803
    ›    Rok 2021 75
   Ochrona środowiska 17736
   EKOPORTAL 3467
   Gospodarka nieruchomościami 23750
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3493
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 2721
   Ogłoszenia Przetargów 79487
     Rok 2021 323
     Rok 2020 8908
     Rok 2019 14400
     Rok 2018 12451
     Rok 2017 13084
     Rok 2016 27353
     Rok 2015 8363
     Rok 2014 17974
     Rok 2013 14264
     Rok 2012 28908
     Rok 2011 10663
     Rok 2010 12752
     Rok 2009 16236
     Rok 2008 16140
     Rok 2007 23228
     Rok 2006 18781
     Rok 2005 10065
     Rok 2004 4614
     Rok 2003 5881
   Zapytania Ofertowe Urzędu 8863
     Rok 2013 2028
     Rok 2014 21048
     Rok 2015 30106
     Rok 2016 28336
     Rok 2017 16277
     Rok 2018 20058
     Rok 2019 23052
     Rok 2020 14284
     Rok 2021 561
   Zakład Gospodarki Komunalnej 110466
Załatwianie Spraw
   Dokumenty do pobrania 13030
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (KARTY USŁUG) 12314
     Urząd Stanu Cywilnego 3217
     Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców 2759
     Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą 2679
     Wydział Finansów 2066
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 3067
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1729
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1323
    ›    Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 1481
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1663
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1312
    ›    Inne sprawy 3358
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1998
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1022
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 1122
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1424
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1328
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1364
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 907
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 1011
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 1493
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 796
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1081
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 760
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 851
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 705
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 647
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 782
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 624
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 926
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 730
    ›    Podział nieruchomości 845
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 781
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 958
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 823
    ›    Zarejestrowanie oraz zmiany działalności gospodarczej 1413
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1139
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 572
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 918
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 658
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 779
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 725
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 849
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1132
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1115
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 891
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 828
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 690
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 730
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 830
Inne
   Informacje bieżące 12721
   Jednostki organizacyjne 9111
     Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 4223
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora MGOK 5057
     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5717
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 3687
    ›    Dokumenty MGOPS 2236
    ›    Ogłoszenia 3775
    ›    Informacje Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 282
     Zakład Gospodarki Komunalnej 7826
    ›    Oświadczenie majątkowe kierownika ośrodka 4719
    ›    Podstawowe dokumenty 1298
    ›    Likwidacja WGP 1550
     Szkoła Podstawowa w Żelechowie 5925
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 4314
     Publiczne Przedszkole w Żelechowie 3040
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3482
     Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 3676
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2961
     Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 3513
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2780
     Szkoła Podstawowa w Stefanowie 3023
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 2806
     Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 3128
    ›    Oświadczenie majątkowe dyrektora 3376
   Raport o stanie gminy 355
   Jednostki pomocnicze 4416
     Sołectwa 4718
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 1756
   Rejestr Instytucji Kultury 1192
   Redakcja Biuletynu 5784
Ochrona Danych Osobowych
   Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych 318
   Klauzule Informacyjne RODO 443
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja Dostępności 116
Łączna liczba odwiedzin:2262355