artykuł nr 1

Skład Komisji Komunalnej i Budżetu:

Skład Komisji Komunalnej i Budżetu

 


  1. Damian Zatyka – Przewodniczący
  2. Władysław Tuszyński – Wiceprzewodniczący
  3. Maciej Mucha
  4. Eugeniusz Gałązowski
  5. Andrzej Brych