artykuł nr 1

Skład Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty:

Skład Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty

 


  1. Beata Białach – Przewodnicząca
  2. Justyna Borzęcka – Wiceprzewodnicząca
  3. Regina Żywek
  4. Grzegorz Michalik
  5. Jerzy Ośka