artykuł nr 1

Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców

 

1. Kierownik Wydziału
mgr Krystyna Koryś tel. 25 754 11 38
 
2. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr inż. Hanna Dobrzyńska tel. 25 754 10 61
 
3. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka tel. 25 754 10 61
 
4. St. referent ds. obywatelskich
mgr Monika Gałązka tel. 25 754 10 61
 
5. Referent ds. rolnych
Katarzyna Boratyńska tel. 25 754 18 60
 
6. Sekretarka
mgr Anna Osial tel. 25 754 11 44
 
7. Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
mgr Wojciech Pawelec tel. 25 754 11 38
 
8. Inspektor ds. informatycznych
mgr Rafał Walenda tel. 25 754 11 44
 
9. Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki tel. 25 754 11 90
Marek Skwarek
Łukasz Skwarek
 
10. Sprzątaczka
Małgorzata Baranowska
Teresa Jączyk