artykuł nr 1

Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców

 

1. Kierownik Wydziału
mgr Krystyna Koryś tel. 25 754 11 38
 
2. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr inż. Hanna Dobrzyńska tel. 25 754 10 61
 
3. Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska tel. 25 754 11 38
 
4. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka tel. 25 754 10 61
 
5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
mgr Katarzyna Jaskulska tel. 25 754 10 61
 
6. Referent ds. rolnych i archiwum
Katarzyna Boratyńska tel. 25 754 18 60
 
7. Sekretarka
mgr Anna Osial tel. 25 754 11 44
 
8. Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum
mgr Wojciech Pawelec tel. 25 754 11 38
 
9. Inspektor ds. informatycznych
mgr Rafał Walenda tel. 25 754 11 44
 
10. Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki tel. 25 754 11 90
Marek Skwarek
Łukasz Skwarek
 
11. Sprzątaczka
Halina Miłosz
Teresa Jączyk