artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe kierownika Wydziału

artykuł nr 2

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

 

1.Kierownik Wydziału Stefan Gora tel. 25 754 12 44
 
2. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Daniel Wąsik tel. 25 754 12 44
 
3. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Iwona Kozieł  tel. 25 754 12 44
 
4. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Marek Jaroń tel. 25 754 12 44
 
5. Inspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych
Michał Szymaniuk tel. 25 754 12 44
 
6. Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska tel. 25 754 10 06
 
7. w/z inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska
Anita Głowacka tel. 25 754 10 006

 
8. Pomoc Administracyjna
Katarzyna Oszal tel. 25 754 10 006