artykuł nr 6

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-2019 z uwzględnieniem roku 2020.

artykuł nr 7

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r.

artykuł nr 8

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2021 rok.

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r. w dniach od 09 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

artykuł nr 10

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2021