artykuł nr 11

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2020 rok.

artykuł nr 12

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 13

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2019 rok

artykuł nr 14

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2018 rok

artykuł nr 15

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2016-2017 z uwzględnieniem roku 2015.