artykuł nr 16

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2016 rok

artykuł nr 17

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

artykuł nr 18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2015 rok

artykuł nr 19

Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 20

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2013 - 2014