artykuł nr 21

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2011 - 2012

artykuł nr 22

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

artykuł nr 23

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów za rok 2014

artykuł nr 24

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.

artykuł nr 25

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻELECHÓW za lata 2009 - 2010