artykuł nr 31

Program usuwania azbestu

artykuł nr 32

Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu...

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żelechów na lata 2009 – 2032”
artykuł nr 33

PROJEKT PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW...

PROJEKT PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2009-2032
artykuł nr 34

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA...

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻELECHÓW
artykuł nr 35

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ...

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO