artykuł nr 1

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego