artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29.12.2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 2/06 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 2/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów.
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 1/06 Burmistrza Miasta i Gminy w...

ZARZĄDZENIE Nr 1/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 14.12.2006r.
artykuł nr 4

Rok 2006

Zarządzenie Nr 139/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie: ostatecznych  kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2006

 

Zarządzenie Nr 140/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania działki przy remizie OSP w Kalinowie, Hucie Żelechowskiej i Stefanowie

 

Zarządzenie Nr 141/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 lutego 2006r.

w sprawie:  wykonania ustawy o ochronie danych osobowych

 

Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 marca 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku

 

Zarządzenie Nr 144/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 7 marca 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów

 

Zarządzenie Nr 145/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 9 marca 2006r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za   2005 rok

 

Zarządzenie Nr 146/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 22 marca 2006r.
w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu instalacji CO. w budynku M.G.O.K. w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 147/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów  z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 148/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 149/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 150/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 maja 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku remizy strażackiej w Żelechowie i remontu drogi gminnej w Stefanowie

 

Zarządzenie Nr 151/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

 

Zarządzenie Nr 152/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 maja 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Zarządzenie Nr 153/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 154/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 155/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 156/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 158/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 lipca 2006r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 159/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 160/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 1-sze półrocze 2006 roku

 

Zarządzenie Nr 161/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 sierpnia 2006r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im Jana Pawła II w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 162/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 sierpnia 2006r.
w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 163/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 164/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 165/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie:  udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 166/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie:  udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie

 

Zarządzenie Nr 167/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku

 

Zarządzenie Nr 168/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie

 

Zarządzenie  Nr 169/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 września 2006r.

w sprawie:  udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

 

Zarządzenie Nr 170 /06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 6 września 2006r.

w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 171/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 września 2006r.

w sprawie: powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Miasta i Gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 173/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 października 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 174/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2007 rok

 

Zarządzenie Nr 175/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 listopada 2006r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 176/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Zarządzenie Nr 177/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 1 grudnia 2006r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Żelechowie

 

 

 

 

artykuł nr 5

Rok 2006