artykuł nr 1

Postanowienie nr OŚ.7625-10/07 z dnia...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,poz.902 z późn. zm)
artykuł nr 2

Postanowienie nr OŚ.7625-11/07 z dnia...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,poz.902 z późn. zm)
artykuł nr 3

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a...

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko pracy referent ds. finansowych w referacie: ds. obsługi szkół i przedszkola
artykuł nr 4

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku naprawy sprzętu rolniczego
artykuł nr 5

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów ul.Ogrodowa.