artykuł nr 1

Rok 2004

Zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 stycznia 2004r.

w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 43/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 lutego 2004r.

w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2004

 

Zarządzenie Nr 44/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 lutego 2004r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku

 

Zarządzenie Nr 45/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 lutego 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 46/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 03 marca 2004r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.

 

Zarządzenie Nr 47/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 48/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: powołania komisji do badania oceny i wyboru ofert na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 49/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny, wyboru ofert na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach szkół na terenie miasta i gminy Żelechów 

 

Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 51/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21 kwietnia 2004r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku

 

Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 kwietnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 53/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 54/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 04 maja 2004r.

w sprawie: inwentaryzacji aktywów i pasywów

 

Zarządzenie Nr 55/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 maja 2004r.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Żelechów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Zarządzenie Nr 56/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 maja 2004r.

w sprawie: udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Żelechowie upoważnienia

 

Zarządzenie Nr 57/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 maja 2004r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia innej osobie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 

Zarządzenie Nr 58/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 21 maja 2004r.

w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 59/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 60/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 czerwca 2004r.

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 czerwca 2004r.

w sprawie: powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego w celu opracowania Planu rozwoju Lokalnego miasta i gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 62/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16 czerwca 2004r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na dostawę oleju opałowego dla Miasta i Gminy Żelechów

 

Zarządzenie Nr 63/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 64/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 65/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie: dofinansowania kosztów wydania wyboru wierszy Ludowemu Towarzystwu Naukowo-Kulturalnemu w Garwolinie

 

Zarządzenie Nr 66/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 67/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 68/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Żelechów na rok 2004

 

Zarządzenie Nr 69/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 lipca 2004r.

w sprawie: oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

 

Zarządzenie Nr 70/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 08 lipca 2004r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Żelechów

 

Zarządzenie Nr 71/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 lipca 2004r.

w sprawie: ustalenia procedury kontroli finansowej

 

Zarządzenie Nr 72/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 lipca 2004r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na dostawę wyposażenia klas „O” i świetlicy oraz wykonania remontu świetlicy i klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie Gmina Żelechów

 

Zarządzenie Nr 73/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia  20 lipca 2004r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004 roku

 

Zarządzenie Nr 74/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 75/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26 sierpnia 2004r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2004 roku

 

Zarządzenie Nr 76/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

 

Zarządzenie Nr 77/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 78/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: zmian planów finansowych Układu Wykonawczego budżetu Gminy Żelechów na 2004 rok

 

Zarządzenie Nr 79/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych zasobów Gminy Żelechów

 

 

Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2004r.

w sprawie: zmian planów finansowych Układu Wykonawczego budżetu Gminy

 

Zarządzenie Nr 81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 82/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 01 października 2004r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 października 2004r.

w sprawie: powołania Komisji do badania, oceny i wyboru ofert na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej na budowę pływalni krytej przy Gimnazjum w Żelechowie

 

Zarządzenie Nr 84/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 października 2004r.

w sprawie: wyznaczenia Administratora bezpieczeństwa informacji

 

Zarządzenie Nr 85/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 października 2004r.

w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku

 

 

Zarządzenie Nr 86/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 października 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

 

Zarządzenie Nr 87/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 09 listopada 2004r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2005 rok

 

Zarządzenie Nr 88/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 89/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej

 

Zarządzenie Nr 90/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 91/04 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie: zmian planów finansowych Układu Wykonawczego budżetu Gminy Żelechów na 2004 rok