artykuł nr 56

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 197/10

artykuł nr 57

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 196/10

artykuł nr 58

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 195/10

artykuł nr 59

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 194/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 194/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żelechowie.
artykuł nr 60

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 193/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 193/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę mieszanki mineralno asfaltowej.