artykuł nr 1

Zawiadomienie

artykuł nr 2

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów

artykuł nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 29.11.2011 r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wywieszeniu informacji dotyczącej wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym.