artykuł nr 1

Uchwały Nr XXVIII/234/12 - XXVIII/236/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2012 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr XVII/228/2012 - XVII/232/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 roku

artykuł nr 3

Uchwały Nr XXVI/213/2012 - XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garrwolinie na uchwałę Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmin Żelechów wraz z odpowiedzią na skargę 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/226/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania. 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obwodów głosowania. 260 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2013 rok. 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Al. Wojska Polskiego 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 342 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2013 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2013 na terenie gminy Żelechów 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2013 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2012 roku 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/214/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2022 504 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2012 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XXIV/209/12 - XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 września 2012 roku