artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
artykuł nr 3

Obwieszczenie

artykuł nr 4

Obwieszczenie

artykuł nr 5

Obwieszczenie