artykuł nr 1

Uchwały XXVI/184/2020 - XXVI/187/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

artykuł nr 2

Uchwały XXV/175/2020-XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/183/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2021 - część tabelaryczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXV/183/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2021 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/182/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021 - 2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 893 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/180/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 897 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXV/178/2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2021 w Gminie Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XXV/177/2020 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/176/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 - część tabelaryczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/176/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/175/2020 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020-2030 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały XXIV/168/2010 - XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 października 2020 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XXIII/163/2020 - XXIII/167/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 października 2020 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XXII/160/2020 - XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 lipca 2020 r.