artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WP.OŚr.6220.7.2021.7 z dnia 27.12.2021 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów)” na działce o nr ewid. 166 w miejscowości Nowy Kębłów.

Data publicznego ogłoszenia decyzji: 29 grudnia 2021 roku

artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WP.OŚr.6220.7.2021.7 z dnia 27.12.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów)” na działce o nr ewid. 166 w miejscowości Nowy Kębłów

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2022 rok

artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 grudnia 2021 r.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Burmistrza Żelechowa zawiadamiające Strony o zebraniu pełnego materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w m. Nowy Kębłów (Gmina Żelechów)”.