artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa informujące o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim, oraz przedłużeniu terminu jej załatwienia.

artykuł nr 3

Decyzja Burmistrza Żelechowa nr WP.OŚr.6220.1.2022.14 z dnia 15 lipca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego" zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą ekspresową S17 do granicy województwa mazowieckiego" zlokalizowanego na terenie Gminy Żelechów i Gminy Sobolew w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.

artykuł nr 5

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot.: wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienia do właściwych organów o zajęcia stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew i Żelechów w ramach inwestycji pn.:"Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego"