artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu w dniu 12.12.2022 r. decyzji nr WOOŚ-II.420.47.2022.MG.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów w ramach inwestycji pn:"Budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-II.420.47.2022.MG.11 z 07.10.2022 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Sobolew oraz Żelechów

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowanich nr WP.OŚr.6220.3.2011.13 z dnia 17.08.2022r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa informujące o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1366W na obszarze Gminy Żelechów, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330W w Żelechowie do granicy województwa mazowieckiego (ulica Traugutta) oraz na rozbudowie drogi powiatowej nr 1330W w Żelechowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką 807 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366W (ulica Chłopickiego)”, zlokalizowanego na terenie miasta Żelechowa i miejscowości Janówek w Gminie Żelechów, w powiecie garwolińskim, woj. mazowieckim, oraz przedłużeniu terminu jej załatwienia.