artykuł nr 1

Zawiadomienie dotyczące zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce-Jarczew

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

artykuł nr 3

Informacja dla społeczeństwa o przygotowywanym projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 warz z załącznikami oraz możliwości wnoszenia uwag i wniosków

artykuł nr 4

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

artykuł nr 5

Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich wzdłuż projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 5,5 MPa relacji Gończyce- Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego".