artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane"Wykonanie remontu drogi gminnej w Woli Żelechowskiej"
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na realizację zadania...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje".
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na roboty...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w gminie Żelechów"
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miesta i gminy Żelechów"
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na roboty...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów"