artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na „wykonanie...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „wykonanie usług geodezyjnych”.
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miasta i gminy Żelechów”
artykuł nr 3

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji ratusza i rynku w Żelechowie”
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na "dostawę cementu"

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "dostawę cementu".
artykuł nr 5

Wykonanie usługi - ochrona mienia w mieście i...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie usługi - ochrona mienia w mieście i gminie Żelechów".