artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"
artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"
artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu "Budowa przydomowych...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gelechów"
artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa kruszywa...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Dostawa kruszywa drogowego"
artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu "Budowa sieci...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego"