artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej Nr 131418W w Kalinowie"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Budowa mirkoinstalacji na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych w Gminie Żelechów"

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych po zmianie 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy po zmianie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia SIWZ 455 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 - Kosztorys uproszczony 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 - Parametry techniczne inwerterów 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - Parametry techniczne pomp ciepła 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Projekt umowy 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Wykaz osób 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Wykaz usług projektowych 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 535 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów (etap II)"

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy 245 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 695 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Wzór umowy 371 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy Żelechów, ul. Lelewela 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy Żelechów, ul. Słowackiego 378 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy Żelechów, ul. Mickiewicza 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy Żelechów, ul. Dwernickiego 509 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy Kalinów 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa Żelechów, ul. Lelewela 435 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa Żelechów, ul. Słowackiego 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa Żelechów, ul. Mickiewicza 344 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa Żelechów, ul. Dwernickiego 361 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa Kalinów 432 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Przedmiar Żelechów, ul. Lelewela 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Przedmiar Żelechów, ul. Słowackiego 419 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Przedmiar Żelechów, ul. Mickiewicza 437 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Przedmiar Żelechów, ul. Dwernickiego 481 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Przedmiar Kalinów 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 2,3,4 - Oświadczenia 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 364 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku"