artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony pn. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Żelechów, 29.09.2021r.

 

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r., poz. 1371) Gmina Żelechów ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa i adres organizatora

  Gmina Żelechów

  ul. Rynek 1

  08-430 Żelechów

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r., poz. 1371), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.

Publiczny transport zbiorowy (autobusowy) w zakresie gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na 5 liniach komunikacyjnych o łącznej długości ok. 80km obejmujących obszar Gminy Żelechów.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż w czerwcu 2022r.

Przewidywana data zawarcia umowy 31.08.2022r.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 5 lat.

6. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Biuletyn Informacji Publicznej.

Strona Internetowa organizatora.

 

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

artykuł nr 4

„Zakup i dostawa warzyw i owoców świeżych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 5

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl