artykuł nr 6

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 7

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W GMINIE ŻELECHÓW

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 8

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - etap - I

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

 

artykuł nr 9

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl

artykuł nr 10

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie”

Strona prowadzonego postępowania:

zelechow.ezamawiajacy.pl